Cesta k Vaší spokojenosti

KOUČINK

Co je koučink?

Koučink patří mezi pomáhající profese. Jedná se o specifický komunikační přístup vlídný k myšlení a potřebám klienta, zaměřený na jeho pozitivní změnu a emoce.

Klíčové na tom je, že všechna rozhodnutí a jednání vychází při koučinku z Vás samotných.
A proto to lidem mění životy!

Kdo je kouč?
Kouč je průvodcem Vaší mysli, který vytváří optimální podmínky proto, abyste si sami našli svou osobní strategii k řešení situace. Napomáhá klientovi k jeho uvědomění, sebeobjevování a rozvíjí jeho osobnost a potenciál.

Kouč je odborníkem, který prošel odborným výcvikovým programem a disponuje potřebnou certifikací, jež potvrzuje jeho způsobilost a kvalifikaci.

Co kouč opravdu dělá?

Kouč napomáhá klientovi...

 • docílit změny v oblasti, kterou si on sám stanoví
 • zorientovat se v jeho myšlenkách a situaci
 • odhalit osobní překážky a omezující vzorce chování
 • zformulovat konkrétní cíle a realistické kroky
 • vytváří podmínky pro sebeuvědomění a rozvoj
 • rozvíjí tvůrčí myšlení a odpovědnost za své jednání
 • vnáší do rozhovoru nadhled a udržuje klienta na jeho cestě
 • posiluje motivaci a sebedůvěru
 • udržuje směr procesu od myšlenek k činům
 • atd.

Co kouč nedělá? 
Kouč v procesu zásadně neradí, ani klientovi nesděluje svá hodnocení nebo názory. Nejedná se o poradenství ani mentoring. Koučink není ani o vypovídání a vracení se přehnaně do minulosti. Kouč není terapeut ani psycholog.

Jak to probíhá? 

Úvodní konzultace
(60 min.)

 • Úvodní schůzka osobně/online.
 • Seznámíme se a ujistíte se, zda si po lidské stránce sedíme.
 • Nezávazně si vyzkoušíte, jestli je tohle cesta pro Vás.
 • Budete mít prostor se mě zeptat na vše, co Vás ohledně koučinku zajímá.
 • Probereme Vaši situaci a očekávání.
 • Rozhodnete se, zda o spolupráci stojíte.
 • Pokud budete chtít pokračovat, domluvíme společně podmínky, formu a intenzitu setkávání. 

Koučovací sezení
(75-90 min.)

 • Pro efektivitu spolupráce je obvykle třeba absolvovat tzv. koučovací sérii, tj. 6-12 sezení v závislosti na řešené situaci.
 • Možná je ale i kratší nebo jednorázová spolupráce.
 • Setkání probíhá osobně nebo on-line.
 • Osobní setkání probíhá v místě dle domluvy.
 • Podmínky a rozsah spolupráce je vždy na vzájemné dohodě.
 • Ze strany klienta není třeba žádná příprava, důležitá je ale motivace, odhodlání a upřímnost. 

Investice do Vašeho rozvoje

 • Úvodní setkání je bezplatné.
 • Cenu následných koučovacích sezení ovlivňuje celkový rozsah a forma naší dohodnuté spolupráce (délka a intenzita setkávání, vzdálenost jízdy na místo setkání).
 • Po úvodní konzultaci, kde si vše vyjasníme, Vám vypracuji cenovou nabídku naší spolupráce.

Máte zájem o koučovací sezení?